24/7 Support number info@dvoracstarasusica.com

DVORAC STARA SUŠICA

Dvorac Stara Sušica pravi je povijesni dragulj Gorskog kotara. Smješten je u Gorskom Kotaru u mjestu Stara Sušica udaljenom 5 km od Ravne Gore. Nalazi se na 800 metara nadmorske visine, u netaknutoj stoljetnoj šumi, raznolike flore i faune.  U vlasništvu je grada Rijeke a njime upravlja Dom Mladih. Dvorac Stara Sušica pruža usluge dječjeg odmarališta te u njemu borave djeca i mladež iz čitave Hrvatske na različitim programima škole u prirodi, kampovima, zimovanjima i ljetovanjima. 

NAŠ MOTO JE: UPOZNAJ, NAUČI, ISTRAŽI!

Posjetite li Dvorac Stara Sušica očekuje Vas:

  • veselo druženje među vršnjacima i stvaranje prijateljstava
  • boravak u prirodi i upoznavanje svih njezinih ljepota
  • učenje orjentacije i snalaženja u prirodi
  • razvoj radnih navika djece
  • osamostaljivanje djece u obavljanju osnovnih higijenskih zadataka
  • nezaboravna avantura

PRIJAVITE SE PUTEM MAILA nobis@nobis.hr ili na tel. +395952030000 ZA NAŠE VIKEND, PETODNEVNE I TJEDNE PROGRAME ŠKOLE U PRIRODI, ZIMOVANJA, LJETOVANJA, SPORTSKE KAMPOVE, JEZIČNE KAMPOVE, KREATIVNE RADIONICE. GLAZBENE RADIONICE, LIKOVNE RADIONICE, DRAMSKE RADIONICE, INFORMATIČKE RADIONICE I MNOGE DRUGE!

O PROGRAMIMA DVORCA STARA SUŠICA

Ako slobodno vrijeme shvatimo kao prostor samoaktualizacije i ostvarenja osobnosti, sasvim je prirodan interes za razumijevanjem, istraživanjem i unaprjeđivanjem ovoga područja odgojnog djelovanja. Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti trebaju kvalitetno ispuniti djetetovo slobodno vrijeme. Naše programe pokušali smo prilagoditi dječjim interesima i zabavi, ali i edukativno ih obogatiti. Želimo im ponuditi programe na kojima će naučiti jako puno o drugima i sebi, te shvatiti važnost druženja i potrage za novim znanjima. Naši programi su destinacijski, sadržajno i udaljenošću prilagođeni dobi, kako bi djeca uspjela zadržati koncentraciju i zanimanje za program.

“Mali gost” za nas je vrijedan kao i “veliki” a njegovo zadovoljstvo naš je prioritet. Turistička agencija Nobis već godinama surađuje sa Domom Mladih Rijeka na području animacije djece i zajedno s verificiranim programima Doma Mladih i dvorca Stare Sušice pri ministarstvu jamac su kvalitete usluge.

O POVIJESTI DVORCA STARA SUŠICA

Dvorac Stara Sušica i mjesto Stara Sušica spominje se prvi puta u 14 vijeku za vrijeme napada Turaka na Evropu. Hrvatski knezovi Frankopani a kasnije i Zrinski čine sve kako bi zaštitili goranske krajeve od Turaka no turske čete usprkos tome provaljuju u predjele Gorskog Kotara u tri navrata (1525,1578 1585 g.) Sela Stara Sušica i Ravna Gora stradavaju 22.7.1786.g. Crkvica Sv. Antuna nasuprot dvorca biva opljačkana i spaljena no stari Frankopanski grad nije zauzet. Prvi je to podatak o postojanju frankopanskog grada i podanika u Sušici.

 

© 2013 - 2022 ThemeEnergy.com